Koliko često treba trgovati

U okviru segmenta Money management (Upravljanje novcem) Forex trejderi najviše pažnje usmeravaju na planiranje veličine trejda, izbor strategije trgovanja prema odrednicama iz oblasti Risk management-a (Kontrola rizika), kao i na analizu tržišta, ali često previđaju značaj broja trejdova u realizaciji zadataka iz postavljenog biznis plana. Na prvi pogled, kontrola broja trgovinskih pozicija nije tako važna ili bar nije odlučujući element uspešnosti trgovanja, ali može postati značajna ukoliko trejder postane isuviše pohlepan u svojim težnjama za ostvarenje profita. Moglo bi se reći da je previše često trgovanje prvi znak pojave pohlepe, prenaglašenog osećanja sigurnosti i sličnih psiholoških stanja trejdera koja mogu ugroziti krajnji ishod trgovine. Poznato je da trejderi početnici imaju pojačanu želju za trgovanjem što je donekle i razumljivo jer se nalaze u fazi edukacije koja ih nagoni na takve poteze. Istini za volju, sve takve porive treba ostavljati za sobom u trgovanju na Demo računima koji i služe za „isprobavanje“ mogućnosti i udovoljavanje raznim željama trejdera, ali realni račun apsolutno zahteva trgovanje uz strogu primenu psihološke analize.

 

Dakle, u profesionalnom trgovanju nema mesta nikakvom bahaćenju koje treba sprečiti uz primenu discipline i dosledosti u poslovanju. Previše često otvaranje trgovinskih pozicija zapravo najviše odgovara psihološkom stanju pohlepe trejdera koja izaziva želju za ostvarenjem nekih viših ciljeva od realno očekivanih. U svakom slučaju, radi se o odsustvu strateškog planiranja koje stvara dugotrajno loše navike poput kockarskih kao prevladavanje emocija nad savesnim sprovođenjem planova u obavljanju poslovanja. Ukoliko se se osećanje pohlepe uvreži u navike trejdera najčešće se događa da takvog trgovca valutama prati konstantna nervoza i gubitak kontrole u trgovanju a to direktno narušava disciplinu kao osnovni preduslov strateškog poslovanja. Zato se traži kompleksan odgovor na pitanje – Koliko često treba trgovati? Nimalo jednostavno, ni olako, ne treba shvatiti ovakav, reklo bi se, presedan u trgovanju jer uspešno Forex trgovanje ne trpi nikakve proizvoljne akcije, nasumične metode, ishitrene poteze, niti bilo kakav psihološki nesklad, već iziskuje vrlo sadržajnu metodologiju u radu i profesionalan pristup i najmanjim detaljima koje čine poslovanje.

U najužem sagledavanju problema u vezi sa brojem trgovinskih transakcija koje treba ostvarivati u radnom procesu trgovanja svakako se treba rukovoditi osnovnim pravilima koje se odnose na sledeće:

  • broj trgovinskih transakcija u toku radog dana (sedmice, meseca itd.) bitno ne utiče na ukupan rezultat u trgovanju već samo zavisi od stila trgovanja, izabrane trgovinske strategije i drugih značajnih elemenata od vitalnog značaja profitabilnosti;
  • učestalost trgovinskih transakcija ne sme da bude rezultat proizvoljne želje trejdera i njegovog trenutnog nahođenja već proizvod kreativne odluke utemeljene na detaljnoj tržišnoj analizi kao osnove svake prilike za otvaranje pozicije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *